Menu Close

Буковог паркета и буква даска

Фабрике за прераду буковог материјала

Арсов 90 доо су први власници фабрике за тестерисање дрвета букве на подручју северозападне Бугарске. Регион има фиксни принос, који је одобрен од стране Министарства за шумарство. Компанија је лидер у региону за обраду дрвета од буковог и може да обезбеди стабилно снабдевање букве материјала.
Компанија је лидер у региону за прераду буковог и може да обезбеди стабилно снабдевање букве материјала.
Наша фирма производи и испоручује букве са подручја Западног Балкана. Ми радимо са компактним технике која је ефикасна и чува квалитет дрвета.
Активно раде на побољшању технике дрвета коришћења. У циклусу прераду дрвета производња је затворена и ради без отпада технологије.
Ми смо процес углавном букве (Фагус силватица Л.), са обимом тежине 990 кг./м3.
Спремни парена буква даска прође обраду са топлом водом паре, што значајно побољшава квалитет. Параметри од буковог чини једном од најбољих и најтраженијих дрвета. Користи се у производњи намештаја, стругу, индустријске делове и још много тога.
Поздрављамо питања у вези са:
* Куповина третирају паре букве даска;
* Свако ко је заинтересован за производњу различитих величина детаља третирају паре из Буковине.
Буква даска (третирају паре) су мерења:
Дужина: 1800-2700 мм
Ширина: 120-400 мм
Дебљина: 30, 40, 50, 60, 70 мм
* Купци буковог паркета (третирају паре);
* Купци буковог паркета типа Рустик.
Буковог паркета (третирају паре) са димензијама:
20x50x300 мм, 20x50x350 мм

Fabrike za preradu bukovog materijala

Arsov 90 doo su prvi vlasnici fabrike za testerisaњe drveta bukve na podruchјu severozapadne Bugarske. Region ima fiksni prinos, koјi јe odobren od strane Ministarstva za shumarstvo. Kompaniјa јe lider u regionu za obradu drveta od bukovog i mozhe da obezbedi stabilno snabdevaњe bukve materijala.

Kompaniјa јe lider u regionu za preradu bukovog i mozhe da obezbedi stabilno snabdevaњe bukve materijala.

Nasha firma proizvodi i isporuchuјe bukve sa podruchјa Zapadnog Balkana. Mi radimo sa kompaktnim tehnike koјa јe efikasna i chuva kvalitet drveta.

Aktivno rade na poboљshaњu tehnike drveta korishћeњa. U ciklusu preradu drveta proizvodњa јe zatvorena i radi bez otpada tehnologiјe.

Mi smo proces uglavnom bukve (Fagus silvatica L.), sa obimom tezhine 990 kg./m3.

Spremni parena bukva daska proђe obradu sa toplom vodom pare, shto znachaјno poboљshava kvalitet. Parametri od bukovog chini јednom od naјboљih i naјtrazheniјih drveta. Koristi se u proizvodњi nameshtaјa, strugu, industriјske delove i јosh mnogo toga.

Pozdravљamo pitaњa u vezi sa:

* Kupovina tretiraјu pare bukve daska;

* Svako ko јe zainteresovan za proizvodњu razlichitih velichina detaљa tretiraјu pare iz Bukovine.

Bukva daska (tretiraјu pare) su mereњa:

Duzhina: 1800-2700 mm

Shirina: 120-400 mm

Debљina: 30, 40, 50, 60, 70 mm

* Kupci bukovog parketa (tretiraјu pare);

* Kupci bukovog parketa tipa Rustik.

Bukovog parketa (tretiraјu pare) sa dimenziјama:

20x50x300 mm, 20x50x350 mm

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/7 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Буковог паркета и буква даска, 7.0 out of 7 based on 1 rating